მისამართი:    ბათუმი 

მობილური:   555 38 35 35       ემზარი

მობილური:   599 56 36 36       რუსლანი

ელ-ფოსტა:    ergroupge@gmail.com